Hoog contrast  Hoog contrast  | Hoog contrast uit  | Kleine lettergrootte Normale lettergrootte Grote lettergrootte   |  Vaste breedte   |   FR

Nieuws


Vandaag is het de Werelddag voor patiëntveiligheid, een initiatief van de Wereldgezondheidsorganisatie. Patiëntveiligheid vinden we in het JYZ elke dag belangrijk. Nieuw zijn de stickers op de SpG (Geriatrie), die ervoor zorgen dat de gangdeuren minder opvallen, waardoor de kans fors verkleint dat verwarde patiënten weglopen van hun afdeling.
Patient Safety Day in het JYZ
Het Jan Yperman Ziekenhuis heeft een overeenkomst gesloten met het Wit-Gele Kruis omtrent het delen van patiëntengegevens, die de patiënt en zijn zorg ten goede komt. Yves Platteeuw (IT-Zorg JYZ) legt uit: "Onze zorgverleners in het ziekenhuis kunnen voortaan rechtstreeks de patiëntendossiers van het Wit-Gele Kruis raadplegen, via het nieuwe, beveiligde EPD (Elektronisch Patiëntendossier). Dit betekent dat de zorgcontinuïteit nog meer gegarandeerd is: thuismedicatie, wondzorg, sociale entourage,... Er hoeft geen dubbel werk te gebeuren en de zorg is aangepast op ieders maat." Samenwerking met Wit-Gele Kruis
Op dinsdag 1 oktober start een nieuwe sessie van ABA (Ambulant Behandelprogramma Alcohol), tevens de eerste in ons ziekenhuis. ABA is een samenwerking tussen het Psychiatrisch Ziekenhuis H. Hart, CGG Largo en het Jan Yperman Ziekenhuis.
Het gaat om ambulante groepstherapie voor personen met een alcoholverslaving, onder begeleiding van psychologen en een psychiater. Er zijn zeven sessies op dinsdagnamiddag, plus drie waarbij ook familieleden of steunfiguren betrokken worden.
De kostprijs voor het volledige pakket bedraagt 190 euro.
Deelnemers krijgen inzicht in het ontstaan en de criteria van alcoholafhankelijkheid en de gevolgen van langdurig alcoholmisbruik. Er wordt gefocust op motivatie, zelfcontrole en terugvalpreventie.
De doelgroep bestaat uit mensen met een alcoholafhankelijkheid die bereid zijn tot onthouding en behandeling, en bij wie er nog een sociaal netwerk aanwezig is om steun te bieden tijdens de behandeling.
Doorverwijzing kan op eigen initiatief of na verwijzing door het liaisonteam. Voor de sessie die in oktober start zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. Meer info en inschrijven via 057 23 91 35 of marlies.boeraeve@aba-ieper.be.
Groepstherapie alcoholverslaving
In ons ziekenhuis werkt elke zorgverlener nu met het nieuwe EPD. EP...wat? Yves Platteeuw van onze dienst IT-Zorg legt het je graag uit. "EPD staat voor Elektronisch Patiëntendossier: een beveiligd, digitaal overzicht van al je medische gegevens. Ons ziekenhuis werkt daarvoor samen met Nexuzhealth, net als bijna 30 andere zorginstellingen. Dankzij het gemeenschappelijk opgebouwde dossier krijgt de behandelende arts steeds een volledig beeld van je gezondheidstoestand. Beslissingen kunnen gebaseerd worden op een vollediger, breder dossier, wat kwaliteitsvolle zorg ten goede komt. Met een gedeeld dossier hoeft het ene ziekenhuis niet meer te herhalen wat in het andere ziekenhuis al gebeurde. De gegevensdeling gebeurt dus vlotter en efficiënter."

"De samenwerking houdt verder in dat alle kwaliteits- en veiligheidssystemen in de partnerziekenhuizen identiek zijn. Zodra bijvoorbeeld een allergie geregistreerd werd in een van de ziekenhuizen, wordt daar automatisch rekening mee gehouden in alle ziekenhuizen. Hetzelfde geldt voor bewaking van ongewenste medicatie-interacties, controles op maximale medicatiedosissen, enzovoort. Ook je huisarts of doorverwijzende zorgverlener kan je EPD raadplegen. Deze toegang is vanzelfsprekend beveiligd. De doorverwijzer wordt zo beter geïnformeerd over het zorgproces en kan beter inspelen op de noden van de patiënt en zijn of haar familie."

Vanzelfsprekend kun je ook zelf al je medische gegevens inkijken: dit kan via de webpagina https://nexuzhealth.be/nl/mynexuzhealth of via de mynexuzhealth-app die je in de Play Store (Android) of App Store (iOS) vindt. En hier vind je alle info over hoe je je kunt registreren en welke info er allemaal te vinden is:https://www.nexuzhealth.be/sites/default/files/mynexuzhealth.pdf

Bekijk je medische gegevens online

De dienst Geriatrie krijgt versterking van dokter Tine Pecceu. 

Op 1 augustus kwam ze terug naar het JYZ om haar opleiding af te ronden, om dan vanaf december officieel als geriater het team te versterken voor de acute hospitalisaties geriatrie, en het geriatrisch dagziekenhuis verder te helpen uitbouwen. Daarbij zal ze zich onder andere toeleggen op de behandeling van osteoporose en de geheugenkliniek.

Welkom dokter Pecceu!

Start Dr. T. Pecceu - geriatrie
NAAR BOVEN Naar bovenn
Jan Yperman Ziekenhuis - Briekestraat 12 - 8900 Ieper - 057 35 35 35 - info@yperman.net
Colofon  |  Routeplanner & wegbeschrijving  |  Contact  |  Sitemap  |  Cookiebeleid  |  Disclaimer