Hoog contrast  Hoog contrast  | Hoog contrast uit  | Kleine lettergrootte Normale lettergrootte Grote lettergrootte   |  Volledige breedte   |   FR
Uniform Ďzorgpad chronisch hartfalen'
08.05.2017

Patiënten met chronisch hartfalen hebben nood aan een intensieve en gespecialiseerde opvolging door zorgverleners in de thuissituatie én in het ziekenhuis. Dankzij een uniform ‘zorgpad chronisch hartfalen' kunnen deze patiënten in de regio Zuid- en Midden-West-Vlaanderen voortaan rekenen op een gestroomlijnde en uniforme aanpak tussen deze zorgpartners. 

   

Noodzaak

Hartfalen is een chronische aandoening met een hoge sterfte. Daarom is een nauwe samenwerking noodzakelijk tussen de verschillende zorgverleners thuis en in het ziekenhuis. Het is aangetoond dat dergelijk zorgprogramma een duidelijke meerwaarde biedt bij de succesvolle behandeling van hartfalen met verbetering van de prognose en de levenskwaliteit van de patiënt. Er zijn duidelijke Europese richtlijnen voor de behandeling van hartfalen. De toepassing hiervan kan echter toch verschillen tussen artsen en de opvolging thuis is vaak ook nog zeer variabel. Dit extramuraal zorgpad stroomlijnt het hartfalenbeleid tussen de huisartsenverenigingen en de verschillende ziekenhuizen, in samenwerking met de Westvlaamse Apothekersvereniging, verpleegkundigen en thuiszorg.
Het initiatief kwam van de huisartsenverenigingen, en de regionale ziekenhuizen werkten mee aan het project (in alfabetische volgorde: AZ Delta Roeselare-Menen, AZ Groeninge Kortrijk, Jan Yperman Ziekenhuis Ieper, O.L.V. van Lourdes Ziekenhuis Waregem, St Andries Ziekenhuis Tielt en Sint Jozefskliniek Izegem).

 

Richtlijnen

Het zorgpad hartfalen bestaat uit verschillende documenten. Een eerste document omvat richtlijnen rond de organisatie en de dagelijkse follow-up van de ambulante zorg voor patiënten met chronisch hartfalen: Wanneer een zorgpad opstarten? Wie ziet de patiënt en wanneer? Wanneer dient welke bloedtest te gebeuren? Wat te doen bij signalen van dreigende decompensatie? Niet-farmacologische maatregelen en aandachtspunten, te mijden / te gebruiken geneesmiddelen en streefdosissen, ...
De patiënt en zijn omgeving worden maximaal betrokken bij de zorg via een patiëntenbrochure en een patiëntendagboek. Daarin krijgen zij educatie over bijvoorbeeld het aanbevolen dieet, maar vragen we ook om via een dagboek aan zelf-monitoring te doen, bijvoorbeeld door registratie van gewicht en bloeddruk.
De richtlijnen voor de thuiszorg, verpleegkundigen en apothekers worden ook gestroomlijnd.

 

Zeer goede samenwerking

Dr. Thierry Crepel, voorzitter van het LMN Zuid-West-Vlaanderen getuigt: "Het project is andermaal een voltreffer. Op de eerste vergadering over dit project waren alle betrokkenen reeds aanwezig en enthousiast om dit uit te werken. Deze samenwerking tussen zes ziekenhuizen is uniek. Het maken van uniforme afspraken tussen de eerste lijn en verschillende ziekenhuizen op dit niveau betekent efficiëntiewinst. "
"Indien we deze afspraken apart per regio zouden moeten maken, dan zouden dezelfde vergaderingen per ziekenhuis en per huisartsenkring moeten herhaald worden. Dit betekent extra vergadertijd, extra vertegenwoordigers, ... Deze schaalvergroting is dus een positieve evolutie. De tekst werd door alle partners goedgekeurd en zal een goede leidraad vormen voor de ambulante opvolging van de hartfalenpatiënten in de regio, ongeacht in welk ziekenhuis de patiënt wordt opgevolgd. Dit komt ongetwijfeld de kwaliteit van de zorg ten goede, de patiënt zal optimaal profiteren van een goeie coördinatie", legt Dr. Stefaan Viaene uit.
Nog opmerkelijk in deze samenwerking is dat ook de apothekers, verpleegkundigen en de thuiszorgdiensten betrokken zijn. Hierdoor verkrijgen ook zij informatie over de ziekte en is hun plaats bij de opvolging van de patiënt duidelijk omschreven. Een staaltje van een multidisciplinaire aanpak!

Terug    
NAAR BOVEN Naar bovenn
Jan Yperman Ziekenhuis - Briekestraat 12 - 8900 Ieper - 057 35 35 35 - info@yperman.net
Colofon  |  Routeplanner & wegbeschrijving  |  Contact  |  Sitemap  |  Cookiebeleid  |  Disclaimer