Hoog contrast  Hoog contrast  | Hoog contrast uit  | Kleine lettergrootte Normale lettergrootte Grote lettergrootte   |  Volledige breedte   |   FR

Disclaimer

De toegang tot en het gebruik van deze website is onderworpen aan de voorafgaande aanvaarding van deze disclaimer. Door deze website te bezoeken of de informatie op deze website te gebruiken, aanvaardt u automatisch de algemene voorwaarden zoals hieronder vermeld.

 

Aansprakelijkheid 

De vzw Jan Yperman Ziekenhuis is niet aansprakelijk voor incorrecte of foutieve gegevens op de website en is niet verantwoordelijk ten aanzien van gebruikers of derden voor mogelijk geleden directe of indirecte schade.

Voor links naar websites of naar webpagina's van derden, waarover de vzw Jan Yperman Ziekenhuis geen zeggenschap heeft wat betreft de inhoud of andere kenmerken, is de vzw Jan Yperman Ziekenhuis in geen geval aansprakelijk noch verantwoordelijk.

Alle aangeboden medische informatie of medisch advies is zuiver informatief, indicatief, niet gericht aan individuele personen en kan geenszins een diagnose en/of therapie door een arts vervangen.

De informatie op deze website wordt zo actueel mogelijk gehouden. JYZ kan deze informatie steeds zonder voorafgaandelijke aankondiging wijzigen of verwijderen.

 

Bescherming van uw persoonlijke levenssfeer 

Uw persoonlijke gegevens die u via onze website verstrekt, zullen wij met de nodige zorg en volledig conform de wettelijke vereisten ter zake behandelen. Bij elk bezoek aan onze website bewaren wij noch jouw domeinnaam, noch jouw e-mailadres. Wij bewaren enkel jouw persoonlijke gegevens als je ons deze vrijwillig communiceert (bv. door een formulier in te vullen). Deze gegevens worden niet doorgegeven aan andere organisaties. Als je ons via onze site jouw postadres meedeelt, kan je van ons periodieke mailings ontvangen over producten, diensten en evenementen. Contacteer ons via ons mailadres info@yperman.net indien je dergelijke mailings niet langer wenst te ontvangen.

Op schriftelijke aanvraag verlenen wij aan de gebruikers toegang tot alle informatie die wij van hen zouden bijhouden. Je hebt recht op inzage en correcties van de persoonsgegevens, volgens de geldende wettelijke regels met betrekking tot :

- de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, en zijn uitvoeringsbesluiten en haar uitvoeringsbesluiten, met name het Koninklijk Besluit van 13 februari 2001 ter uitvoering van de Privacywet;
- Verordening EU nr. 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens.

Als je toegang wenst tot deze informatie, gelieve ons te contacteren op het hierboven vermelde adres.
Voor meer informatie of voor klachten over de behandeling van jouw persoonsgegevens, kan je terecht bij de Functionaris voor Gegevensbescherming via het hierboven vermelde adres of via dpo@yperman.net. Meer info in ons privacyreglement.

 

Intellectuele rechten

Alle teksten, foto's of afbeeldingen en ook de lay-out van de website vallen onder de bescherming van het auteursrecht of een andere wetgeving met betrekking tot intellectueel eigendomsrecht. Overname van teksten en/of afbeeldingen in hun geheel of gedeeltelijk kan slechts na toestemming van de rechthebbenden.

 

NAAR BOVEN Naar bovenn
Nefrologie – Nierziekten – Briekestraat 12 – 8900 Ieper   |   Tel: 057 35 71 80   |   Fax: 057 35 71 89   |   E-mail: nefrologie@yperman.net