Hoog contrast  Hoog contrast  | Hoog contrast uit  | Kleine lettergrootte Normale lettergrootte Grote lettergrootte   |  Volledige breedte   |   FR

Biopsie nier

 

WAT IS EEN NIERBIOPSIE?

Een nierbiopsie is een onderzoek waarbij door middel van een kortdurende prik in de nier een stukje nierweefsel (biopsie) wordt afgenomen om microscopisch te onderzoeken wat de oorzaak is van uw nierziekte.

Om precies te weten welke ziekte het betreft en welke medicijnen u nodig heeft wordt dit onderzoek uitgevoerd bij het vaststellen van een nierziekte.

Bij patiënten die een niertransplantatie ondergingen wordt dit ook uitgevoerd om te zien wat er in de transplantnier gebeurt, zowel bij problemen, maar ook als alles goed gaat.

 

VOORBEREIDINGEN:

  • Indien u bloedverdunners neemt moet u dit melden aan uw arts, want dit moet vooraf tijdig gestopt worden.
  • U moet minimum 1uur voor het onderzoek op dagziekenhuis interne aanwezig zijn (route 57). Gelieve zelf niet met de wagen te rijden!
  • Soms gebeurt vooraf een bloedname. De bloeddruk wordt steeds gecontroleerd. (Indien deze hoger is dan 15/9 voor de biopsie moet de arts verwittigd worden).

 

HOE VERLOOPT DE NIERBIOPSIE?

 

Dit onderzoek duurt ongeveer tien minuten:

 

1. U wordt gevraagd om te gaan liggen. Daarna zoekt de nefroloog (Dr W. Terryn) de precieze plek van de nier op met behulp van een echografie onderzoek.

 

Op onderstaande video wordt een echografie onderzoek getoond:

 

2. De huid wordt ontsmet en wordt lokaal verdoofd

 

3. Hierna wordt onder echocontrole de nier aangeprikt om een stukje weefsel weg te nemen. Tijdens dit aanprikken moet u enkele seconden uw adem volledig stilhouden omdat uw nieren bij ademhalen en praten, op en neer bewegen.

Hoe zo'n echogeleide nierbiopsie verloopt kan u zien op onderstaande video:

Voor we de biopsie starten, plaatsen we een geleider op de echosonde. Via deze geleider kan de naald ingebracht worden.

Eerst zorgen we ervoor dat de nier zichtbaar is over zijn volledige lengte. Als we de plaats van punctie lokaliseren, moeten we ervoor zorgen dat er geen andere structuren - zoals bijvoorbeeld lever of darmen in de weg zitten.

Nadat we bepaald hebben langs welke weg we zullen prikken, wordt de huid ontsmet. Onder echogeleide wordt lokale verdoving ingespoten in de buikwand langs het traject dat de naald zal volgen, zodat de patiënt eigenlijk niets voelt van de eigenlijke nierbiopsie.

De biopsie zelf gebeurt vervolgens met een biopsienaald en een automatisch pistool.

 

NA HET ONDERZOEK:

Gedurende vier uur moet u plat in bed blijven liggen om het risico op een nabloeding te beperken.  De verpleegkundige komt regelmatig uw bloeddruk meten en uw urine controleren. Wanneer de urine helder is mag u om 17 uur weer vertrekken. Zit er daarentegen bloed in de urine of is de bloeddruk te hoog, dan kan een overnachting noodzakelijk zijn (bij 1/20).

Na het onderzoek mag u zelf niet rijden. 's Avonds moet u rusten.

Gedurende de week volgend op het onderzoek moeten contactsporten en grote inspanningen vermeden worden. Til geen zware voorwerpen.

 

MOGELIJKE COMPLICATIES

Doordat een nier een rijk doorbloed orgaan is, houdt een biopsie van de nier een verhoogd risico in op een bloeding tijdens of na het onderzoek. Meestal stopt een dergelijke bloeding spontaan, doch dit moet extra opgevolgd worden. In dit geval moet de patiënt gehospitaliseerd worden.

Bij een kleine minderheid kan dit aanleiding geven tot nood aan een bloedtransfusie (<1%) of verlies van een nier (0.02%).

 

Artikel complicaties

Informed consent biopsie nier (versie 06.02.2013)

NAAR BOVEN Naar bovenn
Nefrologie – Nierziekten – Briekestraat 12 – 8900 Ieper   |   Tel: 057 35 71 80   |   Fax: 057 35 71 89   |   E-mail: nefrologie@yperman.net