Hoog contrast  Hoog contrast  | Hoog contrast uit  | Kleine lettergrootte Normale lettergrootte Grote lettergrootte   |  Vaste breedte   |   FR

Nefrologie

 

De dienst zorgt voor de diagnose en behandeling van acute en chronische nierziekten.


Dit doen we door het aanbieden van patiëntenzorg op verschillende niveaus:

  1. diagnostiek van nierlijden
  2. behandelen van het nierlijden
  3. zorgtraject "chronische nierinsufficiëntie"
  4. opleiding en begeleiding van patiënten en hun familie bij de keuze van nierfunctie-vervangende therapie: hemodialyse (kunstnier) en peritoneaal dialyse (buikspoeling)
  5. aanbieden van niertransplantatie, in nauwe samenwerking met de erkende transplantatiecentra

 

 

(laatste update website: 01.06.2015)

(de inhoud van deze website werd samengesteld door de artsen en het team van de dienst Nefrologie)

 

NAAR BOVEN Naar bovenn
Nefrologie – Nierziekten – Briekestraat 12 – 8900 Ieper   |   Tel: 057 35 71 80   |   Fax: 057 35 71 89   |   E-mail: nefrologie@yperman.net