Hoog contrast  Hoog contrast  | Hoog contrast uit  | Kleine lettergrootte Normale lettergrootte Grote lettergrootte   |  Volledige breedte   |   FR

Visie en beleid palliatieve zorg en euthanasie

 

De visie en het beleid i.v.m. palliatieve zorg en euthanasie kan je nalezen in deze brochure.
cf. de vigerende wetgeving mag noch het ziekenhuis, noch het ethisch comité een visie opleggen of afdwingen hieromtrent. 

De palliatieve eenheid is bedoeld voor ongeneeslijk zieke mensen die om velerlei redenen niet thuis verzorgd worden en voor wie een voortdurende zorgende aanwezigheid is vereist.

Een team verpleegkundigen en vrijwilligers, onder leiding van Dr. E. De Mont en hoofdverpleegkundige K. Sercu, is speciaal opgeleid in de palliatieve zorgverlening. Andere zorg- en dienstverleners sluiten daarbij aan in diezelfde geest: de psycholoog, de kinesitherapeut, de pastorale dienst, de sociaal verpleegkundige, de diëtiste, ...

Het team van de palliatieve zorgeenheid blijft contact houden met de zorgverstrekkers uit de thuiszorg of uit het ziekenhuis. Een wekelijks multidisciplinair overleg moet blijvend een mantel van zorg rond de patiënten en hun omgeving mogelijk maken. Aandacht voor het bestrijden van pijn, ongemakken en hinderlijke symptomen is de eerste bezorgdheid. De verzorging gebeurt in nauwe en actieve samenspraak met de patiënten en hun familie, met groot respect voor hun persoonlijke keuzes.

Emotionele ondersteuning, attentvolle verpleging en warme nabijheid zijn van het grootste belang. Het is een blijvende betrachting om in een huiselijke sfeer, bij te dragen in een ontspannen relatie tussen de zieken en hun families. Dit betekent dat de zorgverleners een grote luisterbereidheid hebben, zonder iets op te dringen. Indien wenselijk en mogelijk, wordt er ook graag nagegaan of een verblijf thuis haalbaar is. Er wordt gezocht naar mogelijkheden om de patiënt in zijn meest vertrouwde omgeving te omringen.

De kleine huiselijke afdeling met 6 afzonderlijke kamers legt vooral de nadruk op comfort, gastvrijheid, welwillend nabij zijn en rust. In elke kamer is er plaats voorzien voor de naaste familie om te overnachten. Er is een gezellige centrale living en een kookhoekje om iets bijzonders klaar te maken, een stille ruimte, een badkamer met hoog/laagbad, etc.

De eenheid is toegankelijk langs een afzonderlijke ingang. Alle bezoek, ook van kinderen, is altijd wélgekomen, voor zover het de zieke past. Huisdieren kunnen ook toegelaten worden.
 

Deze informatiebrochure kwam er op initiatief van de leden van de Ethische Commissie van het Jan Yperman Ziekenhuis.

 

Contactpersoon: Mr. Johan Vandenbulcke - voorzitter Ethische Commissie
secretaris Ethische Commissie: mevr. Chantal Catteeuw  

 

(laatste update pagina: 01.01.2017 - dienst Communicatie)

 

 

NAAR BOVEN Naar bovenn
Jan Yperman Ziekenhuis - Briekestraat 12 - 8900 Ieper - 057 35 35 35 - info@yperman.net
Colofon  |  Routeplanner & wegbeschrijving  |  Contact  |  Sitemap  |  Cookiebeleid  |  Disclaimer