Hoog contrast  Hoog contrast  | Hoog contrast uit  | Kleine lettergrootte Normale lettergrootte Grote lettergrootte   |  Volledige breedte   |   FR

Colofon

Dit is de website van de vzw Jan Yperman Ziekenhuis, Briekestraat 12, 8900 Ieper.


Realisatie

  • Technische realisatie: DigitalMind
  • CMS-systeem: eXopera
  • Vormgeving: Celcius
  • Foto's: respectievelijke copyrights
  • Teksten: Jan Yperman Ziekenhuis

Privacybeleid

Bij elk bezoek aan onze website bewaren wij noch jouw domeinnaam, noch jouw e-mailadres. Wij bewaren enkel jouw persoonlijke gegevens als je ons deze vrijwillig communiceert (bv. door een formulier in te vullen). Deze gegevens worden niet doorgegeven aan andere organisaties. Als je ons via onze site jouw postadres meedeelt, kan je van ons periodieke mailings ontvangen over producten, diensten en evenementen. Contacteer ons indien je dergelijke mailings niet wenst te ontvangen.


Intellectuele rechten

Alle teksten, foto's of afbeeldingen en ook de lay-out van de website vallen onder de bescherming van het auteursrecht of een andere wetgeving met betrekking tot intellectueel eigendomsrecht. Overname van teksten en/of afbeeldingen in hun geheel of gedeeltelijk kan slechts na toestemming van de rechthebbenden.


Aansprakelijkheid

De vzw Jan Yperman Ziekenhuis is niet aansprakelijk voor incorrecte of foutieve gegevens op de website en is niet verantwoordelijk ten aanzien van gebruikers of derden voor mogelijk geleden directe of indirecte schade.
Voor links naar websites of naar webpagina's van derden, waarover de vzw Jan Yperman Ziekenhuis geen zeggenschap heeft wat betreft de inhoud of andere kenmerken, is de vzw Jan Yperman Ziekenhuis in geen geval aansprakelijk noch verantwoordelijk.


Cookies

Op deze site kunnen cookies worden gebruikt. Een cookie is een klein bestand dat door een internetserver naar de PC van de gebruiker wordt gestuurd, en dat zich op de harde schijf installeert, waardoor bij een volgend bezoek de server de gebruiker kan herkennen (bv. uw taalkeuze). Je kan de cookie-ondersteuning uitschakelen via jouw internetbrowser.


Inzage en correctie van jouw persoonlijke gegevens

Op schriftelijke aanvraag verlenen wij aan de gebruikers toegang tot alle informatie die wij van hen zouden bijhouden. Je hebt recht op inzage en correcties van de persoonsgegevens, volgens de geldende wettelijke regels met betrekking tot de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Als je toegang wenst tot deze informatie, gelieve ons te contacteren op het hierboven vermelde adres.

Voor meer informatie of voor klachten over de behandeling van jouw persoonsgegevens, kan je terecht bij de Commissie ter Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Waterloolaan 115 te 1000 Brussel.


Technisch

Via de site kan je verschillende documenten raadplegen in pdf-formaat. Indien je geen pdf-formaat kan lezen, kan je de gratis Adobe Reader installeren.

Voor vragen of opmerkingen over deze site, suggesties en signalementen aan de redactie stuur je een e-mail naar info@yperman.net .

NAAR BOVEN Naar bovenn
Jan Yperman Ziekenhuis - Briekestraat 12 - 8900 Ieper   |   Tel: 057 35 35 35   |   E-mail: info@yperman.net