Klik hier voor de laatste updates rond het coronavirus
Hoog contrast  Hoog contrast  | Hoog contrast uit  | Kleine lettergrootte Normale lettergrootte Grote lettergrootte   |  Volledige breedte   |   FR

Orgaandonatie

 

Beleid 

Sinds vele jaren neemt het Jan Yperman Ziekenhuis actief deel aan het opsporen en aanbrengen van orgaandonoren (= lokale donorfunctie).

Orgaan- en weefseltransplantaties  zorgen elk jaar opnieuw voor een verhoogde  levenskwaliteit van honderden mensen in België.  Bij een aantal  van deze patiënten is het zelfs een levensreddende ingreep.  Deze organen en weefsels worden gepreleveerd  (= chirurgisch verwijderd) uit overleden donoren overal in Europa. Dankzij een zeer hoog aantal orgaandonoren (ongeveer 30 per 1 miljoen inwoners) is het aantal prelevaties van overleden donoren in België  zeer hoog in vergelijking met onze buurlanden.  Ook het Jan Yperman Ziekenhuis is  sinds lang  zo'n  donor-ziekenhuis.  

Transplantaties,  of implantatie van organen, voor onze Ieperse  patiënten gebeuren hier niet. Bij wet is voorzien dat orgaanimplantaties  vrijwel altijd uitgevoerd worden in de universitaire centra van ons land.  Evenmin gebeuren hier orgaandonaties met levende donoren. In het Jan Yperman Ziekenhuis worden wel weefsels geimplanteerd tijdens o.a. bepaalde orthopedische ingrepen (vb kruisbandplastie) en oftalmologische ingrepen (vb hoornvlies).   

 

Praktisch verloop

Wanneer iemand komt te overlijden (op de afdeling intensieve zorgen) en de artsen denken dat de patient in aanmerking komt voor donatie, dan wordt eerst het transplantatieteam gecontacteerd.

Zij kijken het rijksregister na op eventuele actieve registratie of weigering.

Daarna wordt dit besproken met de betrokken familie of nabestaanden.  Wettelijk is élke Belg donor, tenzij hij / zij expliciet geweigerd heeft (= opting-out principe).  Het overlijden (of nakend overlijden) van een dierbare is altijd een heel intens gebeuren.  En deze gesprekken zijn dan ook een zware belasting  tijdens een emotioneel moeilijke  periode.

Toch zien we dat, mits de juiste begeleiding, de familie vaak een positief gevoel overhoudt na orgaandonatie.  Alsof de dood een beetje minder zinloos wordt.

Familie kan dan afscheid nemen van de patient.

Zowel de klassieke orgaandonatie na hersendood als, meer recent, donatie  na cardiale dood, zijn mogelijk.  De organen die kunnen weggenomen worden, zijn de volgende: hart  of hartkleppen, longen (in één stuk of als twee afzonderlijke donorlongen), de nieren, de lever, de alvleesklier, stukjes darm...De Net als weefsel en huid-donatie.  Dit  gebeurt steeds in nauwe samenwerking met de transplantatieteams  van UZ Gent en UZ Leuven, die de overkoepelende coördinatie  op zich nemen en ervoor zorgen dat het juiste orgaan  (=donororgaan)  bij de best mogelijke ontvangende patiënt (= acceptor)  terecht komt (in binnen-  en buitenland).   Dit alles verloopt volgens de meest recente wetenschappelijke richtlijnen en binnen de wettelijke normen.

Na de donorprocedure kan de familie  de patient begraven of cremeren.

 

Onkosten

Zodra een donorprocedure wordt opgestart, worden alle volgende onderzoeken en testen gefinancieerd door de ontvangende patienten. Er worden dus geen extra onkosten aangerekend. Uiteraard vallen de kosten van begrafenis of crematie terug op de patiënt.

 

Nazorg

Ons  team van artsen, verpleegkundigen,  psychologen  en crisisopvang (patiëntenbegeleiding) wordt continu bijgeschoold . Niet alleen om snel en adequaat potentiële donoren te herkennen en te behandelen, maar zeker ook om de naaste betrokkenen zo goed mogelijk te begeleiden en op te vangen.  Het blijft immers een intens gebeuren op een erg moeilijk moment.  

Enkele maanden na de donorprocedure neemt het team opnieuw contact op met de nabestaanden.  Zo gewenst, kan dan in een persoonlijk gesprek nogmaals gereflecteerd worden over de voorbije donatie. Kan er wat info gegeven worden over waar de organen terecht gekomen zijn (binnen de wet op privacy en de regels van anonimiteit) en , zo nodig, kan doorverwezen worden naar professionele  rouwbegeleiding.

Één donor kan instaan voor het redden van wel 8 personen!  Het is dan ook uitermate belangrijk dat wij deze rol van lokale donorcoördinator blijven vervullen.

(versie 03.09.2015)

NAAR BOVEN Naar bovenn
Jan Yperman Ziekenhuis - Briekestraat 12 - 8900 Ieper - 057 35 35 35 - info@yperman.net
Colofon  |  Routeplanner & wegbeschrijving  |  Contact  |  Sitemap  |  Cookiebeleid  |  Disclaimer