Klik hier voor de laatste updates rond het coronavirus
Hoog contrast  Hoog contrast  | Hoog contrast uit  | Kleine lettergrootte Normale lettergrootte Grote lettergrootte   |  Volledige breedte   |   FR

Opdrachtsverklaring

Jan Yperman, een groeiend, ondernemend en vernieuwend ziekenhuis met een duidelijke verankering in de regio.
Het fusieziekenhuis groepeert de drie algemene ziekenhuizen in de regio - Kliniek Zwarte Zusters en OLV Hospitaal uit Ieper en het Mariaziekenhuis uit Poperinge. Het ziekenhuis wordt genoemd naar Jan Yperman (1275-1331), de grondlegger van de moderne chirurgie voor onze gewesten.

Aanbod van kwalitatief hoogstaande multidisciplinaire specialistische geneeskunde.
De schaalvergroting door de fusie biedt meer kansen voor verdere specialisatie, uitbreiding van medische disciplines en diensten en voor verruiming van het medisch paramedisch aanbod waardoor de dienstverlening ruimer aansluit bij de behoeften van de patiënt in de regio.

Nauwe samenwerking met de huisartsen en andere actoren van de eerste lijn en met de ouderenzorg voor de continuïteit van de zorgen.
Het ziekenhuis wenst zich in te schakelen in een netwerk van dienstverleningen, in nauwe samenwerking met de thuisgezondheidszorg.

IJzersterke wilskracht doet ons doorzetten om ieders vraag ter harte te nemen.
Wij bieden zorg aan zowel gehospitaliseerde als aan ambulante patiënten, ongeacht hun ras, stand, filosofische, religieuze of politieke overtuiging.

Patiënt staat bij ons centraal.
De wensen en behoeften van iedere patiënt vormen het uitgangspunt voor alle handelingen. We streven dan ook naar kwalitatief de beste zorg: de patiënt wordt snel geholpen, hij wordt als mens benaderd en kan kiezen.

Elke schakel in de ketting is belangrijk om de beste zorg te garanderen.
Het bestuur, de directie, de artsen en het personeel nemen de nodige initiatieven om de kwaliteit van hun handelen permanent te evalueren en te optimaliseren.

Ruim aanbod medische diensten en middelen, die optimaal worden ingezet.
Het ziekenhuis tracht de beste middelen en technologieën in te zetten aan een verantwoorde kost.

Mensenwerk op maat door professionals.
We eisen van alle medewerkers hoogstaande professionele deskundigheid, inzet en zin voor verantwoordelijkheid. Opleiding en bijscholing zijn een belangrijke pijler in onze organisatie.

Aandacht voor een aangenaam werkklimaat: geestdriftige samenwerking, in een familiale sfeer.
Het Jan Yperman Ziekenhuis kenmerkt zich dan ook door open communicatie en een hoge mate van betrokkenheid van alle medewerkers met aandacht voor het evenwicht tussen werk en privé.

Netwerking met universitaire centra en andere ziekenhuizen met diensten voor hooggespecialiseerde zorg.
Het ziekenhuis wenst zich in te schakelen in functionele samenwerking met meer gespecialiseerde ziekenhuisdiensten en zorgprogramma's.

NAAR BOVEN Naar bovenn
Jan Yperman Ziekenhuis - Briekestraat 12 - 8900 Ieper - 057 35 35 35 - info@yperman.net
Colofon  |  Routeplanner & wegbeschrijving  |  Contact  |  Sitemap  |  Cookiebeleid  |  Disclaimer