Hoog contrast  Hoog contrast  | Hoog contrast uit  | Kleine lettergrootte Normale lettergrootte Grote lettergrootte   |  Volledige breedte   |   FR

Interne audit (tracer)

 

Om de zorgkwaliteit & patiëntveiligheid op een nog hoger niveau te tillen organiseert het Jan Yperman Ziekenhuis op eigen initiatief min. 3x per jaar een ziekenhuisbrede audit. Het intern auditteam bestaat uit artsen, verpleegkundigen, medewerkers technische dienst, psychologen, directeurs, diensthoofden, hoofdverpleegkundigen, ... die allen een opleiding ‘interne auditor' volgden.

Het JCI-normenkader fungeert hiervoor als uitgangspunt. De kwaliteitsnormen worden getoetst in alle locaties in het ziekenhuis. Iedere medewerker wordt door de auditoren benaderd volgens de principes:  ‘ga zo dicht mogelijk bij de plaats waar de zorg of het proces plaatsvindt' en ‘stel de patiënt centraal'. Bv. normen omtrent het operatief gebeuren, worden getoetst in het operatiekwartier; normen omtrent het medicatiegebeuren, worden getoetst tijdens de gebruikelijke medicatierondes; normen omtrent infectiepreventie en ziekenhuishygiëne, worden getoetst tijdens de patiëntenzorg op afdelingen.

Op die manier verkrijgt het ziekenhuis een betrouwbaar beeld, op de huidige hoge kwaliteit van zorg en worden verbeterpunten duidelijk zichtbaar.

 

(datum laatste aanpssing: 20 september 2014 - dienst Communicatie)

 

NAAR BOVEN Naar bovenn
Jan Yperman Ziekenhuis - Briekestraat 12 - 8900 Ieper - 057 35 35 35 - info@yperman.net
Colofon  |  Routeplanner & wegbeschrijving  |  Contact  |  Sitemap  |  Cookiebeleid  |  Disclaimer