Hoog contrast  Hoog contrast  | Hoog contrast uit  | Kleine lettergrootte Normale lettergrootte Grote lettergrootte   |  Volledige breedte   |   FR

Volledigheid geneesmiddelenvoorschrift

Hoeveel procent van de geneesmiddelenvoorschriftlijnen is volledig? Bevatten alle geneesmiddelen genoteerd o phet voorschrift alle informatie om een correcte aflevering en toediening mogelijk te maken? 

 

Cijfer JYZ: 96,24% (in 2016)
gemiddelde Vlaamse ziekenhuizen: 82,11% (in 2016)

 

 

Toelichting 

Verpleegafdelingen werken reeds geruime tijd met een elektronisch voorschrift. De apotheek kijkt naast de validatie van de orders ook op interactie, dubbel voorschrift, dosis, toedieningsmoment.

Door het regelmatig meten en sensibiliseren zijn de resultaten merkbaar beter dan de vorige meting.

 

 

Cijfer JYZ: 56,2% (2015)

gemiddelde van alle Vlaamse ziekenhuizen: 65,3% (in 2015)

 

Toelichting

De opzet van de audit is op het moment dat de medicatie wordt afgeleverd door de apotheek, het voorschrift wordt gecontroleerd op volledigheid.


Tijdens de audit in ons ziekenhuis werd er door de auditoren afgeweken van deze opzet en werden de voorschriften in ons elektronisch voorschrift gecontroleerd op volledigheid ook wanneer er nog geen aflevering was gebeurd in de apotheek.

Dit heeft als gevolg dat het aantal gevalideerde voorschriften bij aflevering door de apotheek in werkelijkheid hoger zal zijn dan het aantal dat de audit weergeeft.
 

 Website zorgkwaliteit:

We verwijzen graag naar de VIP²-website http://www.zorgkwaliteit.be/ om het overzicht van onze indicatoren en de bijhorende toelichting te raadplegen.

 

(datum laatste aanpassing: 30 april 2016 - dienst communicatie i.s.m. de dienst kwaliteit) 

NAAR BOVEN Naar bovenn
Jan Yperman Ziekenhuis - Briekestraat 12 - 8900 Ieper - 057 35 35 35 - info@yperman.net
Colofon  |  Routeplanner & wegbeschrijving  |  Contact  |  Sitemap  |  Cookiebeleid  |  Disclaimer