Hoog contrast  Hoog contrast  | Hoog contrast uit  | Kleine lettergrootte Normale lettergrootte Grote lettergrootte   |  Volledige breedte   |   FR

Informatie

De patiënt heeft het recht op alle informatie die nodig is om inzicht te krijgen in zijn gezondheidstoestand  en de vermoedelijke evolutie ervan.  De beroepsbeoefenaar deelt de informatie meestal mondeling mee in een taal aangepast aan de patiënt. Hij houdt onder meer rekening met de leeftijd, de opleiding en het begripsvermogen van de patiënt. De patiënt kan zich altijd laten bijstaan door een vertrouwenspersoon of vragen dat de informatie aan die vertrouwenspersoon meegedeeld wordt. De beroepsbeoefenaar noteert dit in het patiëntendossier, samen met de identiteit van de vertrouwenspersoon.

De vertrouwenspersoon

Een familielid, een vriend, een andere patiënt of elke andere persoon die door de patiënt aangewezen wordt om hem bij te staan:

  • bij het verkrijgen van de informatie omtrent zijn gezondheidstoestand
  • bij de inzage van zijn patiëntendossier
  • bij het bekomen van een afschrift van zijn patiëntendossier
  • bij het neerleggen van een klacht

De Federale commissie "Rechten van de Patiënt" heeft een formulier voor de aanwijzing van de vertrouwenspersoon opgesteld.

Indien de patiënt de informatie niet wenst te vernemen, moet de beroepsbeoefenaar deze wens respecteren (bijv. weigering om te weten of men al dan niet drager is van een ongeneeslijke ziekte zoals de ziekte van Huntington) en moet hij dit noteren in het patiëntendossier. De beroepsbeoefenaar kan dit "verzoek van de patiënt om niet te weten" naast zich neerleggen, indien het niet meedelen juist een ernstig nadeel voor de gezondheid van de patiënt of van derden (bijv. besmettelijke ziekte) betekent. In dat geval dient de beroepsbeoefenaar vooraf een andere beroepsbeoefenaar te raadplegen en de eventueel aangewezen vertrouwenspersoon te horen.

Uitzonderlijk mag de beroepsbeoefenaar bepaalde informatie niet meedelen aan de patiënt, indien hij oordeelt dat ze op dat ogenblik een ernstig nadeel voor de gezondheid van de patiënt zou meebrengen. Voor die ongebruikelijke en tijdelijke handelwijze dient de beroepsbeoefenaar het advies van een collega in te winnen en de motivering van deze onthouding aan het patiëntendossier toe te voegen. Bovendien wordt de gevoelige informatie aan de eventuele vertrouwenspersoon meegedeeld.

 

NAAR BOVEN Naar bovenn
Jan Yperman Ziekenhuis - Briekestraat 12 - 8900 Ieper - 057 35 35 35 - info@yperman.net
Colofon  |  Routeplanner & wegbeschrijving  |  Contact  |  Sitemap  |  Cookiebeleid  |  Disclaimer