Klik hier voor de laatste updates rond het coronavirus
Hoog contrast  Hoog contrast  | Hoog contrast uit  | Kleine lettergrootte Normale lettergrootte Grote lettergrootte   |  Vaste breedte   |   FR

PatiŽntenrechten

 

De Wet op de patiëntenrechten van 22 augustus 2002 verleent u als patiënt een aantal rechten en omschrijft hoe u deze kan uitoefenen (meer info op: www.patientenrechten.be)

Deze rechten zijn:

 • recht op kwaliteitsvolle dienstverlening
 • recht op vrije keuze van zorgverstrekker
 • recht op informatie
 • recht op toestemming
 • rechten in verband met het patiëntendossier (FO2667N-20180530(versie 30.05.2018)
 • recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer
 • recht op klachtbemiddeling

Hoe oefent u deze rechten uit?

Indien u meerderjarig bent, dan kunt u zelf opkomen voor uw rechten als patiënt. Indien u om bepaalde reden (tijdelijk) niet langer bekwaam bent om die rechten zelf uit te oefenen, kan een aangestelde vertegenwoordiger uw rechten behartigen.

De relatie tussen patiënt en zorgverlener is gebaseerd op wederzijds respect en vertrouwen. Als patiënt heeft u rechten. Daarnaast verwachten de zorgverleners, de directie en andere medewerkers van het ziekenhuis ook uw engagement

 • dat u met de nodige aandacht en respect de aanbevelingen en de richtlijnen van het ziekenhuis en de zorgverleners volgt
 • dat u uw zorgverleners duidelijk informeert zodat een verantwoorde zorg en behandeling verstrekt kan worden
 • dat u zich maximaal inspant om u te houden aan de afspraken inzake behandeling en zorg
 • dat u instaat voor een correcte betaling van de aangeboden facturen
 • dat u de zorgverleners tijdig informeert wanneer u een bepaalde afspraak niet kunt nakomen
 
 
Het bepalen van de patiëntentevredenheid is een belangrijke parameter om te zien hoe patiënten de kwaliteit van zorg ervaren in het ziekenhuis.

Ook in het Jan Yperman Ziekenhuis willen we graag de mate van tevredenheid vernemen zodat er kan gekeken worden hoe we het in de toekomst beter kunnen doen. Daarom geven we aan iedere patiënt een vragenlijst waar hij of zij zijn tevredenheid kan invullen.

Ook via deze website kunt u uw (on)tevredenheid kwijt over de gegeven zorg in het ziekenhuis via ombudsdienst@yperman.net.

 
NAAR BOVEN Naar bovenn
Jan Yperman Ziekenhuis - Briekestraat 12 - 8900 Ieper - 057 35 35 35 - info@yperman.net
Colofon  |  Routeplanner & wegbeschrijving  |  Contact  |  Sitemap  |  Cookiebeleid  |  Disclaimer