Hoog contrast  Hoog contrast  | Hoog contrast uit  | Kleine lettergrootte Normale lettergrootte Grote lettergrootte   |  Volledige breedte   |   FR

Bij arbeidsongeval

Gewone ziekenhuisopname | Arbeidsongeval | Buitenlandse patiënt | Spoedgeval | Materniteit | Pediatrie 

 

Gelieve de opnamedienst van het ziekenhuis in te lichten bij opname in het ziekenhuis ten gevolge van een arbeidsongeval.

De volgende documenten zijn noodzakelijk om de administratieve afhandeling correct te kunnen doen  :

  • Naam, adres en telefoonnummer van de werkgever
  • Naam en adres van de verzekeringsmaatschappij van de werkgever
  • Polisnummer van de verzekering van de werkgever
  • Datum van het ongeval

 

Noot: in geval van arbeidsongeschiktheid dien je je ziekenfonds onmiddellijk te verwittigen. Laat hiervoor het daartoe bestemde formulier (‘getuigschrift van Arbeidsongeschiktheid') door je arts invullen en bezorg het binnen 48 uur aan je mutualiteit. Verwittig ook je verzekeringsmaatschappij in geval deze tegemoet komt in de ziekenhuiskosten.

 

NAAR BOVEN Naar bovenn
Jan Yperman Ziekenhuis - Briekestraat 12 - 8900 Ieper - 057 35 35 35 - info@yperman.net
Colofon  |  Routeplanner & wegbeschrijving  |  Contact  |  Sitemap  |  Cookiebeleid  |  Disclaimer