Hoog contrast  Hoog contrast  | Hoog contrast uit  | Kleine lettergrootte Normale lettergrootte Grote lettergrootte   |  Volledige breedte   |   FR

Rapport chirurgisch zorgtraject

 

N.a.v. de publicatie in De Standaard op 25 juni 2014 over het rapport van de Zorginspectie Vlaamse Overheid, plaatsen wij het rapport van het Jan Yperman Ziekenhuis over het chirurgisch zorgtraject online.

 

Het Jan Yperman Ziekenhuis is op alle vlakken tijdens deze inspectie geslaagd, maar heeft een aantal adviezen gekregen voor verdere kwaliteitsverbetering.

 

Op woensdag 20 november 2013 kreeg het Jan Yperman Ziekenhuis onaangekondigd bezoek van de Zorginspectie van de Vlaamse Overheid. Dit team kwam het chirurgisch zorgtraject in het JYZ controleren. Hierbij werd aandacht besteed aan het operatiekwartier, de recovery, de centrale sterilisatieafdeling, de chirurgische verpleegafdeling en het chirurgisch dagziekenhuis alsook aan de toediening van bloed en bloedproducten.

 

 

WAAROM EEN INSPECTIE?

De zorginspectie toetst de zorgpraktijk in de ziekenhuizen aan de hand van gestelde eisen. De eisen zijn terug te vinden in een eisenkader dat te raadplegen is op de website van Zorg en Gezondheid.

Op basis van de resultaten van de inspectie beslist de Zorginspectie of opvolging nodig is. Het Jan Yperman Ziekenhuis is geslaagd, dus is een tweede inspectie niet nodig.

Naast onverwachte inspectie, organiseert de overheid ook verplichte audits. Dit heet een visitatie. Het Jan Yperman Ziekenhuis kiest zelf om hier niet meer aan deel te nemen, maar om te kiezen voor accreditatie. Hier neemt het ziekenhuis zelf het initiatief om zich te spiegelen aan de kwaliteitsstandaarden.

Het JYZ heeft zich geëngageerd om dit jaar het accreditielabel van de Joint Commission International (JCI) te halen. Een externe organisatie (JCI) zal het ziekenhuis komen controleren. Zo kan het JYZ ziekenhuisbreed de kwaliteit en excellentie in de zorg bevorderen, met als ultieme doel de best mogelijk zorg aan te bieden aan iedere patiënt.

 

 

WELKE ITEMS WERDEN GECONTROLEERD?

Tijdens de inspectie werden drie grote items gecontroleerd:

  • Hygiëne (bijvoorbeeld: toepassen van handhygiëne, handontsmetting door de chirurg, ...)
  • Veiligheid van zorg (bijvoorbeeld: identificatie van de patiënt, controle medisch materiaal, anesthesist aanwezig per operatie, ...)
  • Informatiedoorstroming (bijvoorbeeld: informatie aan patiënten voor de ingreep en bij ontslag)

 

U kan hier het volledige rapport downloaden:

 

(datum publicatie: 25 juni 2014 - dienst Communicatie in samenwerking met de dienst Kwaliteit)

 

NAAR BOVEN Naar bovenn
Jan Yperman Ziekenhuis - Briekestraat 12 - 8900 Ieper - 057 35 35 35 - info@yperman.net
Colofon  |  Routeplanner & wegbeschrijving  |  Contact  |  Sitemap  |  Cookiebeleid  |  Disclaimer