Klik hier voor de laatste updates rond het coronavirus
Hoog contrast  Hoog contrast  | Hoog contrast uit  | Kleine lettergrootte Normale lettergrootte Grote lettergrootte   |  Volledige breedte   |   FR

Indicatoren borstkanker

 

Indicator 1: Bepalen soort borstkanker: 100%

Het Jan Yperman Ziekenhuis scoort hier perfect.

Voor een correcte behandeling is het belangrijk om het type borstkanker te kennen. Bij alle patiënten (100%) van het Jan Yperman Ziekenhuis met borstkanker wordt het type borstkanker bepaald voor de start van de chemotherapie en/of hormoontherapie en / of immunotherapie

 

Indicator 2: Weefseldiagnose: 99%

Het Jan Yperman Ziekenhuis scoort hier zeer goed.

Bij 99.5% van de patiënten met borstkanker is voor de operatie duidelijkheid omtrent het type borstkanker en de uitgebreidheid van de tumor. Het bepalen van de juiste diagnose zorgt er voor dat een gerichte therapie of behandeling kan opgestart worden, wat de correctheid van de behandeling en dus ook de overlevingskansen ten goede komt.

 

Indicator 3: Mammografie of echo binnen de 3 maanden: 100%

Het jan Yperman Ziekenhuis scoort hier zeer goed.

Medische beeldvorming (het nemen van een mammografie / echografie of NMR) is belangrijk om de uitgebreidheid en de kenmerken van de tumor te bepalen voor een correcte operatieve behandeling en dit gebeurt bij alle patiënten in het Jan Yperman Ziekenhuis met borstkanker

 

Indicator 4: Multidisciplinair overleg over de patiënt: 96%

Het jan Yperman Ziekenhuis scoort hier zeer goed

Méér dan gemiddeld (96.1%) worden de patiënten met borstkanker in het Jan Yperman Ziekenhuis besproken in team, waarbij verschillende artsen en andere zorgverleners aanwezig zijn. Hierbij wordt telkens ook de huisarts van de patiënt uitgenodigd.

 

Indicator 5: Borstsparende operatie: 51%

In ons ziekenhuis werd iets minder dan gemiddeld borstsparende chirurgie uitgevoerd in de jaren 2000-2011. In tussentijd vonden een aantal veranderingen plaats binnen de borstkliniek (waaronder centralisatie van borstkankerzorg bij een beperkt aantal borstspecialisten). We kunnen nu reeds melden dat het aantal borstsparende ingrepen voor cStadium I en II steeg tot +/- 62% anno 2014 (bron: eigen data)

 

Indicator 6: Radiotherapie na borstsparende ingreep: 96%

Ook hier scoort het Jan Yperman Ziekenhuis meer dan het gemiddelde (95.6%).

Bij vrouwen in een vroeg stadium van borstkanker en borstsparende heelkunde is aanvullende radiotherapie altijd aangewezen om de kans tot herval aanzienlijk te beperken. Uitzonderingen worden gemaakt voor minder fitte patiënten op hoge leeftijd.

 

Indicator 7: Chemo- of hormonale therapie bij patiënten met uitgezaaide borstkanker: 85%

We scoren hier gemiddeld goed. Over het algemeen wordt chemo-, hormono-, of immunotherapie bij alle patiënten overwogen en besproken met de patiënt. Soms wordt er echter in overleg met de patiënt geen verdere behandeling meer gegeven omwille van slechte algemene conditie (onvoldoende fit om de behandeling aan te kunnen) of omwille van de wil van de patiënt. Gezien het kleine aantal patiënten (20) waarop bovenstaand cijfer berekend werd, kan één of twee patiënten een groot verschil maken in dit percentage.

 

Indicator 8: Geobserveerde vijfjaarsoverleving: 79%

De borstkankeroverleving in het Jan Yperman Ziekenhuis is zeer goed (78.7%) en is statistisch gezien minstens even goed als het gemiddelde in Vlaanderen.

Dit cijfer houdt echter geen rekening met de gemiddeld oudere populatie en de gemiddeld latere presentatie. Daarom geeft de gecorrigeerde overleving een meer waarheidsgetrouwe weergave voor de meeste ziekenhuizen (zie verder).

NOOT: Door de vele beïnvloedende factoren kan men, zoals het Kenniscentrum zelf stelt, op basis van dit cijfer geen correcte vergelijking maken tussen ziekenhuizen onderling.

 

Indicator 9: Geobserveerde vijfjaarsoverleving gecorrigeerd voor leeftijd en stadium: 80%

De gecorrigeerde overleving in het Jan Yperman Ziekenhuis (80.2%) is zeer goed en statistisch gezien minstens even goed als het gemiddelde in de Vlaamse ziekenhuizen. Dit cijfer houdt rekening met de mogelijk wat oudere patiëntenpopulatie en met het feit dat patiënten in onze regio mogelijk wat later naar een dokter gaan, waardoor ze al in een gevorderd stadium van borstkanker zitten.

NOOT: Zoals het Kenniscentrum zelf stelt, blijft het steeds moeilijk om ook gecorrigeerde percentages tussen ziekenhuizen onderling te vergelijken.

 

Indicator 10: Relatieve vijfjaarsoverleving: 87%

De relatieve overleving van borstkanker in ons ziekenhuis (87.2%) is zeer goed en statistisch gezien minstens even goed als het gemiddelde in de Vlaamse ziekenhuizen. Dit cijfer zou evenwel best ook gecorrigeerd worden voor de leeftijd van de patiënten en het stadium van de borstkanker waarmee patiënten zich aanmelden in het ziekenhuis. De gecorrigeerde relatieve 5 jaars overleving in het Jan Yperman ziekenhuis bedraagt 88.8% (bron: Belgisch Kankerregister).

 

Website zorgkwaliteit:

We verwijzen graag naar de VIP²-website http://www.zorgkwaliteit.be/ om het overzicht van onze indicatoren i.v.m. borstkanker en de bijhorende toelichting te raadplegen.

 

(datum laatste aanpassing: 4 juni 2015 - dienst Communicatie in samenwerking met de dienst Kwaliteit)

NAAR BOVEN Naar bovenn
Jan Yperman Ziekenhuis - Briekestraat 12 - 8900 Ieper - 057 35 35 35 - info@yperman.net
Colofon  |  Routeplanner & wegbeschrijving  |  Contact  |  Sitemap  |  Cookiebeleid  |  Disclaimer