Hoog contrast  Hoog contrast  | Hoog contrast uit  | Kleine lettergrootte Normale lettergrootte Grote lettergrootte   |  Volledige breedte   |   FR

Ombudsdienst

 

WAT?

Alle medewerkers van het ziekenhuis streven naar een zo goed mogelijke opvang, verzorging en begeleiding van u en uw familie tijdens uw verblijf in het ziekenhuis. Het kan gebeuren dat u ondanks onze inzet en inspanningen niet volledig tevreden bent over bepaalde aspecten van uw behandeling of uw verblijf.

Voor complimenten, klachten of suggesties kunt u in eerste instantie het best terecht bij de betrokkene zelf of bij de hoofdverpleegkundige van uw afdeling. Op het beoordelingsformulier kunt u aanduiden welke aspecten van de zorg u goed of minder goed vond.

Indien u een expliciet compliment, suggestie, opmerking of medisch incident wil uiten, kan dit via de ombudsdienst, die instaat voor de behandeling en registratie.

 

HOE?

U kunt ons bereiken op bovenstaand telefoonnummer of via email.

Schriftelijke klachten worden gericht aan de ombudsdienst:
Briekestraat 12, 8900 Ieper

In het ziekenhuis hebben wij ons bureau op route 94.

 

WAARVOOR?

Wij luisteren in alle vertrouwelijkheid naar uw klacht, (medisch) incident en/of suggestie.

Een medisch incident is een onbedoelde gebeurtenis die tot schade aan de patiënt heeft geleid, had kunnen leiden of (nog) zou kunnen leiden als gevolg van een medische handeling, een hospitalisatie of een medisch onderzoek. Soms worden ook de termen 'medisch ongeval, 'medische fout' of 'onbedoelde schade' gebruikt.

Daarna begeleiden wij u in het zoeken naar een oplossing voor uw problemen of een antwoord op uw vragen. Als ombudspersoon hebben wij enkel een bemiddelende opdracht, wat een strikte neutraliteit en onpartijdigheid inhoudt. Wij vinden het belangrijk u correct te informeren over de opvolging van uw klacht, opmerking of suggestie.

Via een driemaandelijks en een jaarlijks verslag houden wij de directie op de hoogte van de voorkomende klachten. Soms formuleren wij adviezen aan de directie vanuit één concreet geval om gelijkaardige problemen in de toekomst te vermijden.

Wanneer het niet lukt om tot een oplossing te komen, kunnen wij u inlichtingen verstrekken over mogelijke alternatieven.

 

Daarnaast kunt u bij de ombudsdienst terecht met vragen over de patiëntenrechten of voor een afschrift van of inzage in uw patiëntendossier. (model van aanvraagformulier )

 

(laatste update pagina: 08.10.2015)

 

terug naar hoofdpagina patiëntenbegeleiding

NAAR BOVEN Naar bovenn
Jan Yperman Ziekenhuis - Briekestraat 12 - 8900 Ieper - 057 35 35 35 - info@yperman.net
Colofon  |  Routeplanner & wegbeschrijving  |  Contact  |  Sitemap  |  Cookiebeleid  |  Disclaimer