Hoog contrast  Hoog contrast  | Hoog contrast uit  | Kleine lettergrootte Normale lettergrootte Grote lettergrootte   |  Volledige breedte   |   FR

Liaisonteam psychologie-psychiatrie

De doelstelling van de liaisonpsychiatrie is de scheiding tussen de psychiatrie en de rest van de geneeskunde in het algemeen ziekenhuis te verkleinen en de zorg voor patiënten met psychische én lichamelijke aandoeningen te verbeteren. De liaisonpsychiatrie zorgt voor een "liaison" of brug tussen lichaam en geest.

Uit onderzoek is gebleken dat psychologische interventies bij patiënten met zowel lichamelijke als psychische problemen effectief kunnen zijn met betrekking tot duur van opname en aantal heropnames.

In ons ziekenhuis is er een liaisonteam operationeel. Het team staat in voor de opvang en begeleiding van gehospitaliseerde patiënten met psychische of psychiatrische moeilijkheden. Reeds van in het begin van de opname willen we deze mensen begeleiden. Er kunnen gesprekken met de verpleegkundige of de psycholoog plaatsvinden. Daarnaast doet de psychiater consulten met betrekking tot vragen ivm. diagnose, behandeling, medicatie.
Het liaisonteam wordt ingeschakeld voor vragen betreft stemmingsstoornissen, verslavingen, psychosomatische stoornissen, suïcidaliteit, rouw...

Dit team bestaat uit liaisonpsychologen Sien Verdru en Katherine Tetaert, een psychiatrisch verpleegkundige Liesbeth Houzet en een psychiater dr. Katrien Verstraete. Er is een goede samenwerking tussen de verschillende teamleden. De psychiatrisch verpleegkundige staat in voor de triage en dagelijkse opvolging van de patiënten met psychische problemen. De psychologen hebben oog voor het psychologische luik, dit zowel voor de patiënt als voor de naasten. Ze staan in voor het op gerichte wijze begeleiden of therapeutisch behandelen van de patiënt. Daarnaast kan er ook psycho-educatie gegeven worden. Een specifiek aspect van de werkzaamheden van de psychiater in het algemeen ziekenhuis is de rol van consulent d.w.z hij adviseert de behandelend arts. De consulten door de psychiates vinden drie maal per week plaats. 

Indien noodzakelijk, wordt er door de psychiatrische verpleegkundige gezorgd voor gepaste doorverwijzingen of ambulante opvolging, zodat de patiënt na de hospitalisatie verder psychisch kan ondersteund worden.

Het liaisonteam kan ingeschakeld worden door de behandelende artsen, de hoofdverpleegkundigen van de afdeling, of door de patiënt zelf. 

Naast de zorg voor gehospitaliseerde patiënten, begeleiden we ook mensen die na hun opname ambulante begeleiding wensen of mensen die door de behandelend arts worden doorverwezen voor psychologische opvolging.

Contact:
Psychiatrisch verpleegkundige Psychologen
Liesbeth Houzet       Sien Verdru en
      Katherine Tetaert
057 35 67 26       057 35 67 20
liesbeth.houzet@yperman.net      psychologen@yperman.net

 

(laatste aanpassing d.d. 01.07.2019) 

NAAR BOVEN Naar bovenn
Jan Yperman Ziekenhuis - Briekestraat 12 - 8900 Ieper - 057 35 35 35 - info@yperman.net
Colofon  |  Routeplanner & wegbeschrijving  |  Contact  |  Sitemap  |  Cookiebeleid  |  Disclaimer